نام واحد : درمان پویش طلوع

 • استان : یزد
 • شهر : تفت
 • نشانی شرکت : بلوار جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر پنج جاده شهرک صنعتی سفیدکوه
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید شریف فرد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ و سوزن جراحی (بخیه)

 • سریال مجوز : 350039000000
 • شماره مجوز : 57672
 • تاریخ مجوز : 12/11/1392
 • کد محصول : 3311513753
 • شرح محصول : نخ و سوزن جراحی (بخیه)
 • ظرفیت : 4,200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%