نام واحد : محمدرضا شهرکی مجاهد - توسعه

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زابل
 • نشانی شرکت : زابل.شهرک...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زابل.شهرک صنعتی محمدآباد.خ ابتکار
 • تلفن واحد : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا شهرکی مجاهد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 2308263
 • شماره مجوز : 2379
 • تاریخ مجوز : 29/01/1390
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%