نام واحد : پویش پرداز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر16...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج بلوارایران خودروخ زامیاد خ 20متری اول ک اول
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس فرنیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات الکترونیکی خودرو-هشدارد

 • سریال مجوز : 1753011
 • شماره مجوز : 72497
 • تاریخ مجوز : 13/12/1375
 • کد محصول : 31201120
 • شرح محصول : تجهیزات الکتریکی نیروگاهها
 • ظرفیت : 82,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%