نام واحد : پویش پرداز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر16...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج بلوارایران خودروخ زامیاد خ 20متری اول ک اول
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس فرنیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اتوماتیک راهنما

 • سریال مجوز : 1753011
 • شماره مجوز : 72497
 • تاریخ مجوز : 13/12/1375
 • کد محصول : 31901217
 • شرح محصول : دسته راهنمای خودرو
 • ظرفیت : 17,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%