نام واحد : محمد جواد شعبان زاده اردکان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : مشهد
 • تلفن شرکت : ****366جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چناران
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد جواد شعبان زده اردکانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قند حبه از شکر

 • سریال مجوز : 1936207
 • شماره مجوز : 13190
 • تاریخ مجوز : 13/02/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%