نام واحد : اسماعیل ازادی تغییر نام از محمد حبیب سرکوبی

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی میوه جات و سبزیجات

 • سریال مجوز : 2421359
 • شماره مجوز : 7303
 • تاریخ مجوز : 21/02/1390
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%