نام واحد : تولید محصولات مجابی

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان فن آوری، خیابان نوآوری سوم
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید عبدلامیر مجابی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبیک

نام محصول : دندان های مصنوعی کامل

 • سریال مجوز : 350128000000
 • شماره مجوز : 127/446
 • تاریخ مجوز : 15/01/1396
 • کد محصول : 3311512709
 • شرح محصول : دندان های مصنوعی کامل
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%