نام واحد : توس ومتک

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان22(مکان استیجاری)
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا صفارزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : کنتور گاز توربینی بدون قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350137000000
 • شماره مجوز : 42353
 • تاریخ مجوز : 19/11/1395
 • کد محصول : 3312612556
 • شرح محصول : کنتور گاز توربینی بدون قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%