نام واحد : صنایع پویان طب هگمتانه

 • استان : همدان
 • شهر : کبودرآهنگ
 • نشانی شرکت : میدان بعثت...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان دهم
 • تلفن واحد : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : انوشه تسبیحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ویان

نام محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی

 • سریال مجوز : 350145000000
 • شماره مجوز : 94/25073
 • تاریخ مجوز : 28/09/1394
 • کد محصول : 3311512581
 • شرح محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی
 • ظرفیت : 182,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%