نام واحد : آوارین

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : قطعه 159و 160
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدمهدی صابرتهرانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : کاتتر فولی

 • سریال مجوز : 350147000000
 • شماره مجوز : 18458
 • تاریخ مجوز : 21/05/1393
 • کد محصول : 3311513587
 • شرح محصول : کاتتر فولی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%