نام واحد : محمد بیژنی دشت پاگردی

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ امام خمینی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : فاز دوم خیابان حافظ 6 نبش فرعی اول
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد بیژنی دشت پاگردی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی کمشچه

نام محصول : کاتترها (سوندها) و تیوب های بیهوشی و تنفسی

 • سریال مجوز : 350150000000
 • شماره مجوز : 15772/1334310
 • تاریخ مجوز : 03/03/1396
 • کد محصول : 3311513609
 • شرح محصول : کاتترها (سوندها) و تیوب های بیهوشی و تنفسی
 • ظرفیت : 7,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%