نام واحد : داده گستران دنا

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شیراز بلوار نو آوران خ 501
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا اسکندری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : پمپ تزریق سرنگ

 • سریال مجوز : 350151000000
 • شماره مجوز : 80236
 • تاریخ مجوز : 07/10/1392
 • کد محصول : 3311512682
 • شرح محصول : پمپ تزریق سرنگ
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%