نام واحد : توانبخش افق گستر

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : کوی نصر (گیشا...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : استان گلستان شهرستان آق قلاشهرک صنعتی آق قلا
 • تلفن واحد : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد علی منتظری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : تجهیزات نور درمانی- فیزیوتراپی

 • سریال مجوز : 350159000000
 • شماره مجوز : 128/2/14106
 • تاریخ مجوز : 18/04/1393
 • کد محصول : 3311512499
 • شرح محصول : تجهیزات نور درمانی- فیزیوتراپی
 • ظرفیت : 900 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%