نام واحد : سینا کنترل

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان بهبود .خ 425 قطعات 9الی 12 تلفن 7745147
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد صدیق
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : لوله ونتوری

 • سریال مجوز : 350168000000
 • شماره مجوز : 32558
 • تاریخ مجوز : 15/05/1393
 • کد محصول : 3312512571
 • شرح محصول : لوله ونتوری
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%