نام واحد : ساریامهر

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان حکمت 6-بن بست استاندارد-سوله چهارم-سمت راست
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا حجاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : سوزن جراحی

 • سریال مجوز : 350168000000
 • شماره مجوز : 127/47643
 • تاریخ مجوز : 28/11/1391
 • کد محصول : 3311512634
 • شرح محصول : سوزن جراحی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%