نام واحد : فرایند پیشرفته آینده ایرانیان

 • استان : اردبیل
 • شهر : نیر
 • نشانی شرکت : بلوار صدا و...
 • تلفن شرکت : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی - واحد شماره 2
 • تلفن واحد : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی عبداله زاده
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلتر ونتیلاتور

 • سریال مجوز : 350183000000
 • شماره مجوز : 125/43882
 • تاریخ مجوز : 18/12/1392
 • کد محصول : 3311513617
 • شرح محصول : فیلتر ونتیلاتور
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%