نام واحد : بهجو ابزار پارس

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سرو 16، قطعه 124 F
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : روزبهان رحیم الحسینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : پیچ و پلاک ارتوپدی

 • سریال مجوز : 350192000000
 • شماره مجوز : 56389
 • تاریخ مجوز : 26/02/1395
 • کد محصول : 3311613798
 • شرح محصول : پیچ و پلاک ارتوپدی
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%