نام واحد : ابزار پزشکی اطلس بن طب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : ولیعصر-خ...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ30متری اول شمالی20متری نوزدهم جنب کارتن اطلس
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول پاک زاد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی

 • سریال مجوز : 350195000000
 • شماره مجوز : 24483
 • تاریخ مجوز : 28/05/1394
 • کد محصول : 3311512581
 • شرح محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی
 • ظرفیت : 130,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%