نام واحد : گلریزان طب امید

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صنعت 2 - مجتمع کارگاهی 140
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود گلزاریان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : تجهیزات بیهوشی و تنفسی و تولیدکننده گاز پزشکی

 • سریال مجوز : 350200000000
 • شماره مجوز : 120/1296760
 • تاریخ مجوز : 11/03/1392
 • کد محصول : 3311312403
 • شرح محصول : تجهیزات بیهوشی و تنفسی و تولیدکننده گاز پزشکی
 • ظرفیت : 2,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%