نام واحد : پارمدیک

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان وصال...
 • تلفن شرکت : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان صنعتگران - روبروی خیابان کیمیاگران - قطعه C87-1
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن میرصدرایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : تخت بستری سه شکن مکانیکی

 • سریال مجوز : 350206000000
 • شماره مجوز : 25130
 • تاریخ مجوز : 08/04/1392
 • کد محصول : 3311513645
 • شرح محصول : تخت بستری سه شکن مکانیکی
 • ظرفیت : 2,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%