نام واحد : تجهیز گستر آزما

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : پارک شهر کوچه...
 • تلفن شرکت : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر22 جاده تهران جنب نیروگاه سیکل ترکیبی مجتمع صنعتی پارک علم و فن آوری
 • تلفن واحد : ********131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ملیحه نعمتی صلاحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تصفیه کننده آب اسمزی معکوس پزشکی

 • سریال مجوز : 350208000000
 • شماره مجوز : 25164/24
 • تاریخ مجوز : 03/10/1391
 • کد محصول : 3311512996
 • شرح محصول : تصفیه کننده آب اسمزی معکوس پزشکی
 • ظرفیت : 100 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%