نام واحد : مهندسی آلکان صنعت آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : کیلومتر 7...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده صوفیان تبریز- کیلومتر7-جنب شیارماکارون
 • تلفن واحد : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی علیزاده قدیمی هرزند
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات نور درمانی- فیزیوتراپی

 • سریال مجوز : 350209000000
 • شماره مجوز : 11797
 • تاریخ مجوز : 06/03/1392
 • کد محصول : 3311512499
 • شرح محصول : تجهیزات نور درمانی- فیزیوتراپی
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%