نام واحد : سنجش افزار آسیا

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : میدان ونک...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کارآفرینان 8-پلاک 79
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آرش قیلاو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : کنتور آب دیافراگمی با قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350210000000
 • شماره مجوز : 65934/1335300
 • تاریخ مجوز : 20/09/1395
 • کد محصول : 3312612564
 • شرح محصول : کنتور آب دیافراگمی با قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%