نام واحد : آرین کالا تک قومس

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : سمنان کوی...
 • تلفن شرکت : *******231جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان توسعه 2 ،
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریدون ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : فشنگی روغن خودرو

 • سریال مجوز : 350210000000
 • شماره مجوز : 123/40154
 • تاریخ مجوز : 11/08/1395
 • کد محصول : 3312512531
 • شرح محصول : فشنگی روغن خودرو
 • ظرفیت : 250,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%