نام واحد : پست برق مهرآباد

نام محصول : طراحی ومونتاژپست برق سیار2

 • سریال مجوز : 1753144
 • شماره مجوز : 58528
 • تاریخ مجوز : 17/06/1375
 • کد محصول : 31201422
 • شرح محصول : پریز سیارهمراه بادوشاخه وسیم رابط
 • ظرفیت : 6 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%