نام واحد : شرکت ترشی کام مرند

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مرند
 • نشانی شرکت : مرند بلوار...
 • تلفن شرکت : *******491جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مرند
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهروز فضل اللهی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نکتارمیوه جات

 • سریال مجوز : 1143827
 • شماره مجوز : 8097
 • تاریخ مجوز : 04/03/1390
 • کد محصول : 15131750
 • شرح محصول : نکتارمیوه جات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%