نام واحد : درنا پلت سوادکوه

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 3026789
 • شماره مجوز : 701/6805
 • تاریخ مجوز : 16/03/1390
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 65,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%