نام واحد : نیک کاشت آسیا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شریعتی بالاتر...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار گلستان،بلوار بیدستان نبش خ سپیدار قطعه شماره c132 از بلوک 31 غذایی
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نوید رضا گلشن نیا
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : ایمپلنت درون استخوانی ریشه ای شکل

 • سریال مجوز : 350216000000
 • شماره مجوز : 38714
 • تاریخ مجوز : 29/11/1392
 • کد محصول : 3311512743
 • شرح محصول : ایمپلنت درون استخوانی ریشه ای شکل
 • ظرفیت : 486,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%