نام واحد : سامان گستر شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : پارک علم و...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر12جاده قوچان مقابل کارخانه شیر پگاه - پارک علم و فناوری خراسان
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا سالم
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صندلی مخصوص جراحی با قابلیت تنظیم

 • سریال مجوز : 350222000000
 • شماره مجوز : 120/1509105
 • تاریخ مجوز : 05/08/1394
 • کد محصول : 3311512614
 • شرح محصول : صندلی مخصوص جراحی با قابلیت تنظیم
 • ظرفیت : 150 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%