نام واحد : سینا پرداز آپادانا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک خیابان سوم غربی فرعی دو جنوبی پلاک 4
 • تلفن واحد : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی جعفرزاده
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی

نام محصول : بازسازی و نوسازی انواع توربین

 • سریال مجوز : 350231000000
 • شماره مجوز : 41044/1323666
 • تاریخ مجوز : 09/06/1395
 • کد محصول : 2911412366
 • شرح محصول : بازسازی و نوسازی انواع توربین
 • ظرفیت : 4 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%