نام واحد : مهرداد توکلی

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : الیگودرز - خ...
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرداد توکلی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ظروف یکبارمصرف پوسیدنی گیاهی

 • سریال مجوز : 2911611
 • شماره مجوز : 3945
 • تاریخ مجوز : 21/03/1390
 • کد محصول : 21021124
 • شرح محصول : ظروف یکبارمصرف پوسیدنی گیاهی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%