نام واحد : آتا طب سان پوریا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : تهران، خیابان...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سپهر ،خیابان 17 شهریور غربی ، خیابان نسترن، شماره قطعات 7137 و7138و7155و7156
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی مبرهن ملکی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی

 • سریال مجوز : 350231000000
 • شماره مجوز : 100/190301
 • تاریخ مجوز : 13/12/1393
 • کد محصول : 3311512581
 • شرح محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی
 • ظرفیت : 145,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%