نام واحد : تعاونی چندمنظوره عام شهید رجایی-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ مشتاق دوم خ...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی دهسرخ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مرتضی جابرزاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دهسرخ

نام محصول : نان همبرگر

 • سریال مجوز : 1339947
 • شماره مجوز : 13092
 • تاریخ مجوز : 21/03/1390
 • کد محصول : 15411145
 • شرح محصول : نان همبرگر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%