نام واحد : صنایع پزشکی آرتا پاد طب

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : خیابان سمیه -...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مابین میدان تلاش و میدان خدماتی - قطعه 665
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب ذرعچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : تخت مکانیکی اتاق عمل

 • سریال مجوز : 350233000000
 • شماره مجوز : 125/17577
 • تاریخ مجوز : 05/06/1393
 • کد محصول : 3311512621
 • شرح محصول : تخت مکانیکی اتاق عمل
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%