نام واحد : آروین آذر طب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان طالقانی شمالی ، نرسیده به تقاطع 17 شهریور ساختمان سهند طبقه 4
 • تلفن واحد : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امین جباری نژاد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاشتنی های جراحی عمومی و پلاستیک

 • سریال مجوز : 350236000000
 • شماره مجوز : 16416
 • تاریخ مجوز : 10/04/1393
 • کد محصول : 3311512583
 • شرح محصول : کاشتنی های جراحی عمومی و پلاستیک
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%