نام واحد : پویندگان بهبود کیفیت

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : شهر صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ورودی اول-بلوار صنعت 1-خیابان سوم-خیابان پردیس 2
 • تلفن واحد : *******133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا آبادیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت

نام محصول : دستگاه کالیبراسیون دما و رطوبت

 • سریال مجوز : 350257000000
 • شماره مجوز : 16884/24
 • تاریخ مجوز : 19/04/1396
 • کد محصول : 3312412634
 • شرح محصول : دستگاه کالیبراسیون دما و رطوبت
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%