نام واحد : مدار الکترونیک ستوده

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : [جاده...
 • تلفن شرکت : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده کرمانشاه cngستوده
 • تلفن واحد : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داریوش ستوده مهربانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : واحد ECU خودرو

 • سریال مجوز : 350261000000
 • شماره مجوز : 92/22495
 • تاریخ مجوز : 14/07/1392
 • کد محصول : 3312512520
 • شرح محصول : واحد ECU خودرو
 • ظرفیت : 7,200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%