نام واحد : فرابرد هوشمند میهن

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : خ توحید خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار شهرک صنعتی گرمسار خ صنعت 2 پلاک 3 سمت چپ
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدباقر طباطبایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گرمسار

نام محصول : کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی

 • سریال مجوز : 350262000000
 • شماره مجوز : 13501/123
 • تاریخ مجوز : 29/03/1395
 • کد محصول : 3313512342
 • شرح محصول : کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%