نام واحد : شرکت تعاونی تصفیه و بسته بندی کشمش زمرد سرچهان تغییر نام از ماشاء اله عباسی

 • استان : فارس
 • شهر : بوانات
 • نشانی شرکت : بوانات شهر...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ماشااله عباسی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2421592
 • شماره مجوز : 14078
 • تاریخ مجوز : 31/03/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%