نام واحد : کیمیا طب هکمتان

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار سوم خیابان 32
 • تلفن واحد : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد درودگر
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : میکروست

 • سریال مجوز : 350262000000
 • شماره مجوز : 92/28227
 • تاریخ مجوز : 12/09/1392
 • کد محصول : 3311513582
 • شرح محصول : میکروست
 • ظرفیت : 1,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%