نام واحد : کنترل انرژی ایستا ایرانیان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : تهران - فلکه...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سالن کارگاهی شماره 1/21 - کارگاه ششم
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر داورمنش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : دستگاه قرائت خوان دستی کنتور

 • سریال مجوز : 350264000000
 • شماره مجوز : 28241
 • تاریخ مجوز : 18/06/1394
 • کد محصول : 3000512440
 • شرح محصول : دستگاه قرائت خوان دستی کنتور
 • ظرفیت : 250 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%