نام واحد : آردگلچرخ موسوی زاده خاش توسعه بهره برداری

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : خاش
 • نشانی شرکت : زاهدان.خ امام...
 • تلفن شرکت : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خاش.کیلومتر2جاده سراوان.روبروی مزارشهداء.منطقه مجاز
 • تلفن واحد : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدرسول موسوی زاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2308303
 • شماره مجوز : 3533
 • تاریخ مجوز : 08/02/1390
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%