نام واحد : صنایع پزشکی آرمان تجهیز اطلس

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فلکه دوم قست چپ سالن اول قطعه 22350614
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید صبح خیزی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 4 - سهند

نام محصول : تخت بستری سه شکن الکتریکی

 • سریال مجوز : 350266000000
 • شماره مجوز : 16625
 • تاریخ مجوز : 29/03/1395
 • کد محصول : 3311513646
 • شرح محصول : تخت بستری سه شکن الکتریکی
 • ظرفیت : 450 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%