نام واحد : سید جواد هاشمی

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 3512892
 • شماره مجوز : 125/4972
 • تاریخ مجوز : 31/03/1390
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 4,860 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%