نام واحد : تجهیز انر‍ژی بامین

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : خیابان اشرفی...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان مرداد واحد 303
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مریم احمدی راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز

 • سریال مجوز : 350268000000
 • شماره مجوز : 118/25830
 • تاریخ مجوز : 16/06/1396
 • کد محصول : 3312512545
 • شرح محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%