نام واحد : دلفین آبی زاینده رود

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : ملاصدرا- نبش...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کارگاهی 3 سوله شماره 25 (مکان استیجاری)
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رقیه نبوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیر آباد

نام محصول : تصفیه کننده آب اسمزی معکوس پزشکی

 • سریال مجوز : 350269000000
 • شماره مجوز : 38737
 • تاریخ مجوز : 20/10/1393
 • کد محصول : 3311512996
 • شرح محصول : تصفیه کننده آب اسمزی معکوس پزشکی
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%