نام واحد : آوا طب سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : اصفهان -...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز اول -خیابان 10پلاک 7
 • تلفن واحد : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا ترک زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی مبارکه

نام محصول : ملحقات جانبی پلاستیکی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی

 • سریال مجوز : 350272000000
 • شماره مجوز : 78453/1308523
 • تاریخ مجوز : 03/12/1394
 • کد محصول : 2520412755
 • شرح محصول : ملحقات جانبی پلاستیکی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%