نام واحد : الماس طب کاسپین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : بلوار شهید...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد، واحد 3-10
 • تلفن واحد : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : انسیه رشوند
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه ماساژ شکمی درمان یبوست

 • سریال مجوز : 350277000000
 • شماره مجوز : 127/3985
 • تاریخ مجوز : 17/03/1393
 • کد محصول : 3311513762
 • شرح محصول : دستگاه ماساژ شکمی درمان یبوست
 • ظرفیت : 1,875 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%