نام واحد : احسان طب پارسیان

 • استان : یزد
 • شهر : اشکذر
 • نشانی شرکت : یزد بلوار...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 200متر بعداز کارخانه یخ ، فرعی اول ، روبروی نمایشگاه فرش کسری
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شاکر شاملی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نیکو

نام محصول : ست جراحی بزرگسال

 • سریال مجوز : 350284000000
 • شماره مجوز : 14303
 • تاریخ مجوز : 27/03/1393
 • کد محصول : 3311512629
 • شرح محصول : ست جراحی بزرگسال
 • ظرفیت : 40,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%