نام واحد : کنترل سیستم خاورمیانه

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : پارک علم و...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده بهشت سکینه ،پارک علم و فناوری البرز،ساختمان g4
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد بزرگی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : غلظت سنج

 • سریال مجوز : 350285000000
 • شماره مجوز : 100/1/287361
 • تاریخ مجوز : 14/06/1395
 • کد محصول : 3312412357
 • شرح محصول : غلظت سنج
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%